Update Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS)

Het Zorginstituut heeft recent besloten de geldigheid van de invulformats bij het LKS met een halfjaar te verlengen! Zorgaanbieders hebben dus tot 1 juli 2022 de tijd hun eigen kwaliteitsstatuut aan te passen naar de formats versie 3.0 op basis van het LKS. We laten het jullie weten zodra deze formats beschikbaar zijn op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

We blijven als NIP daarnaast druk bezig om te zorgen dat het LKS GGZ ook uitvoerbaar is voor de praktijk. Het gaat daarbij met name om de verduidelijking van de categorieën, de beroepen die in de categorieën regiebehandelaar mogen zijn en het onderscheid tussen indicerend en coördinerend behandelaarschap. Hierover vinden nog steeds intensieve gesprekken plaats met de andere relevante partijen, zowel binnen de Stuurgroep LKS als daarbuiten. Op het moment dat hier meer duidelijk is informeren we meteen.

We organiseren op maandag 13 december van 18:30-20:30 uur een informatiebijeenkomst om leden op hoofdlijnen meer te informeren over de laatste ontwikkelingen. De bijeenkomst is digitaal. Meld je nu aan.