Uitspraak van de maand - Een flagrante schending van het vertrouwen

Een zaak waarin ernstige rolvermenging bij een afhankelijke cliënt speelde. Er was sprake van verstrengeling van zakelijke en privé-belangen.

Het College van Toezicht concludeert dat de psycholoog beroepsmatig niet onder de vlag van het NIP verder kan. Door de verstrengeling van zakelijke en privé-belangen werden de eisen van rolintegriteit (Beroepscode 3.2: Richtlijnen ter uitwerking van de basisprincipes: Integriteit) in vergaande mate geschonden. De psycholoog is ontzet uit het NIP-lidmaatschap en doorgehaald in de registers.

 

Heb je tijdens de lockdown tijd over?

Kijk dan in het overzicht met uitspraken van de maand gerubriceerd op onderwerp of in de veelgestelde vragen uit het spreekuur beroepsethiek. En lees vooral ook de Handreiking preventie en omgang met klachten (pdf).

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.