Toepassen WZD moet zorgvuldiger - Inspectie gaat strenger controleren

De IGJ heeft het rapport ‘Dwang in de zorg: van wet naar mindset’ gepubliceerd. Hierin beschrijft de inspectie haar bevindingen over de stand van zaken Wvggz en Wzd: De meeste aanbieders van verplichte zorg hebben de Wvggz geïmplementeerd en voeren deze uit in hun organisatie. Aanbieders van onvrijwillige zorg hebben de Wzd nog niet goed genoeg geïmplementeerd.

Belangrijkste problemen
De belangrijkste problemen bij de uitvoering van beide wetten zijn het tekort aan deskundige zorgverleners, het registreren van gegevens en het intern toezicht. Deze problemen zijn zichtbaar in de thuiszorg, in verpleeg- en verzorgingstehuizen, in de gehandicaptenzorg en in de geestelijke gezondheidszorg.

Wat gaat de IGJ doen?
 De afgelopen twee jaar hield de inspectie vooral stimulerend toezicht op de Wvggz en Wzd, maar vanaf 2022 zal zij strenger optreden als een zorgaanbieder essentiële uitgangspunten van de wet niet naleeft. De inspectie zal zich in ieder geval richten op: Ambulante gedwongen zorg in de (jeugd)ggz, (jeugd)gehandicaptenzorg en de verpleeghuiszorg, verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT). ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’ hanteert de inspectie nog steeds als rode draad bij haar toezicht.

Ga naar het rapport van de IGJ 

Wat verwacht de inspectie van professionals? 

Op 12 januari 2022 gaan we met je in gesprek over de rol van de inspectie in het kader van de Wzd.

Op welke manier houdt de inspectie toezicht? Wanneer kun je te maken krijgen met de IGJ bij de uitoefening van je taken als psycholoog of orthopedagoog in het kader van de Wet zorg en dwang? Dit en meer zijn onderwerpen die aan bod zullen komen.