Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap LKS binnen ZPM

Veldpartijen in de GGZ, waaronder ook het NIP, constateren dat voor enkele onderdelen van het LKS een nadere duiding en doorontwikkeling nodig is om tot zorgvuldige implementatie over te kunnen gaan. Zo betekent het onderscheid coördinerend en indicerend regiebehandelaar een beperking voor de GZ psycholoog ten opzichte van de huidige praktijk. Een aansluiting tussen het per 1 januari verplichte LKS en het per 1 januari verplichte ZPM is niet te maken.  Gezamenlijk met andere veldpartijen in de GGZ, die ook deze beperking zagen, heeft het NIP heeft gewerkt aan een oplossing.

Deze is er nu ook!

Veldpartijen in de GGZ hebben afgesproken om binnen het kader van het LKS te komen tot een tijdelijke nadere invulling van het #regiebehandelaarschap in het #ZPM. Dit betekent dat de positie van de gz-psycholoog als regiebehandelaar binnen de gehele generalistische basis-ggz is behouden. Ook in de gespecialiseerde ggz behouden de gz-psychologen hun mogelijke taken als regiebehandelaar, zoals nu is vastgelegd in de tweede versie van het kwaliteitsstatuut (KS 2.0).

De overige normen binnen het LKS zijn nog van toepassing, zoals bijvoorbeeld de lerende netwerken. Ook dienen zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 een aangepast format van het kwaliteitsstatuut ingevuld te hebben op basis van deze veldnorm. Het NIP komt direct na de kerstvakantie voor haar leden met een invulinstructie.

Meer lezen? Bekijk het  overzicht regiebehandelaren 2022 in het zorgprestatiemodel.