Tekort aan GZ-opleidingsplaatsen loopt verder op, situatie in verpleeghuizen is nijpend

Met name in de verpleeghuiszorg is er een toenemend tekort aan opleidingsplaatsen, zo blijkt uit NIVEL-onderzoek. De nieuwste cijfers bevestigen het beeld waar het NIP zich al jaren zorgen over maakt.  

De vraag vanuit de zorg naar meer GZ-psychologen, en daarmee naar het aantal opleidingsplaatsen, neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal gefinancierde (beschikte) opleidingsplaatsen juist af. Hierdoor groeit het tekort aan GZ-psychologen.

Het grootste verschil tussen behoefte en verkregen plaatsen is er bij de verpleeghuiszorg, waar slechts de helft van de gevraagde plaatsen daadwerkelijk gefinancierd wordt. Maar ook in andere sectoren zoals de GGZ, de ziekenhuiszorg, de revalidatiezorg en de gehandicaptenzorg is de vraag naar opleidingsplaatsen groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen.

 

Recente analyse cijfers

Het Nivel heeft in opdracht van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen, de cijfers geanalyseerd en komt tot de conclusie dat de tekorten blijven oplopen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van openbare gegevens uit 2019, 2020 en 2021 van TOP opleidingsplaatsen. De gegevens van TOP opleidingsplaatsen zijn vervolgens gecombineerd met gegevens van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). De oplopende tekorten en ook de verschillen tussen de sectoren worden verklaard door de methodiek van toekenning, die gebaseerd is op een historisch opleidingsvolume (HOV).

 

Inspanningen NIP om tij te keren

Het onderzoek van het Nivel bevestigt helaas het beeld waar wij ons al jaren zorgen over maken en voor inspannen om tot een structurele oplossing te komen. Wij blijven hierover aan de bel trekken. De afgelopen periode zijn diverse gesprekken met VWS en andere betrokken partijen gevoerd over dit knelpunt. Dit heeft oa vanwege de demissionaire status van het kabinet nog niet geleid tot een gewenste oplossing. Vandaar dat wij de komende periode nogmaals de politiek gaan benaderen om zich hiervoor hard te maken.

Verder zetten wij ons o.a. in voor de nieuwe beroepenstructuur, betere aansluiting van de GZ-opleiding op de master en de mogelijkheid tot verkorte opleidingstrajecten via EVC of vrijstellingen.
Wij houden jullie op de hoogte!