Taaltolken per 2022 weer vergoed in de GGZ mede dankzij het NIP

Het NIP is heel blij dat taaltolken weer vergoed worden in de GGZ. Het feit dat dit jarenlang niet het geval is geweest heeft de beroepsuitoefening van de psycholoog gehinderd.

De verdiscontering in de tarieven leidde immers lang niet overal tot de inzet van talentolken in de mate waarin dat nodig of gewenst was voor zowel patiënten als psychologen. Belangrijk nieuws dus om mee te nemen naar je afdelingsmanagement of je vakgroep.

Afgelopen week heeft de NZa de zogenoemde B release voor het zorgprestatiemodel in de ggz en fz gepubliceerd. Voorheen zat de toeslag voor de inzet van een talentolk verwerkt in de tarieven. Zorgaanbieders die veel cliënten hadden die de Nederlandse taal niet machtig waren, maakten bovengemiddeld veel kosten en komen hierdoor soms niet uit met de tarieven.

Dat wordt nu met de uitbreiding van de bestaande toeslag voor de tolk gebarentaal opgelost. De generieke opslag voor de talentolk die nu in de tarieven zit versleuteld, verdwijnt.