Stand van zaken: Landelijk kwaliteitsstatuut (LKS) GGZ

Ben je werkzaam in de ggz (in een instelling of eigen praktijk), dan is het aan jullie (en de instelling) om aan de slag te gaan met de implementatie van het Landelijk kwaliteitsstatuut (LKS) GGZ. Alle partijen moeten dit kwaliteitsstatuut vóór 1 januari 2022 implementeren.

Dit houdt onder andere in dat alle zorgaanbieders op basis van het LKS GGZ een eigen kwaliteitsstatuut moeten maken. In dat eigen statuut staat hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan de kwaliteitsnormen van het LKS GGZ.

In een eerder nieuwsbericht hebben wij aangegeven dat er uitstel tot 1 juli 2022 zou komen voor deze implementatie (31 maart 2021). Dit naar aanleiding dat er in de stuurgroep LKS GGZ besloten was om een tripartite verzoek daartoe in te dienen bij het Zorginstituut Nederland. Dit verzoek is inderdaad ingediend.

In een reactie en tegen ieders verwachting in heeft het Zorginstituut weliswaar een voorlopig besluit genomen tot dit uitstel, maar wel onder enkele specifieke voorwaarden. Hierover is op landelijk niveau het gesprek echter nog steeds niet afgerond. Dit is enerzijds goed want het heeft als doel de uitvoerbaarheid van het LKS GGZ te verbeteren. Echter, het heeft ook tot gevolg dat het Zorginstituut het voorlopig besluit nog niet definitief heeft gemaakt en uitgegaan moet worden van een implementatietermijn tot uiterlijk 1 januari 2022.

Wij hebben samen met andere partijen, zoals de Nederlandse GGZ, aangegeven dat de tijd begint te dringen en extreem krap wordt als er geen verlenging volgt.

Wij verwachten deze maand uitsluitsel van Zorginstituut en informeren jullie zodra hierover meer bekend is. Ook zullen dan meer duidelijkheid kunnen geven over wat dit betekent voor bijvoorbeeld eerder goedgekeurde versies van het kwaliteitsstatuut, de naleving van het eigen kwaliteitsstatuut of de declaratie van zorg.

 

Ter toelichting

Het voorlopig besluit hangt samen met de door het Zorginstituut gestelde voorwaarde dat partijen kunnen aantonen hoe zij de zorginkoop 2022 op basis van het LKS mogelijk maken. Dit is een ingewikkelde opgave omdat de criteria die gelden voor de zorginkoop 2022 niet 1 op 1 te kopiëren zijn naar het LKS GGZ. Denk hier aan de in het LKS GGZ geïntroduceerde verschillende categorieën of het onderscheid tussen de indicerend en coördinerend behandelaar.

We blijven als NIP zoeken naar de benodigde ruimte zodat het LKS GGZ uitvoerbaar is voor de praktijk. Het gaat daarbij om verduidelijking van de eerder categorieën (en de beroepen die in de categorieën regiebehandelaar mogen zijn), het onderscheid tussen indicerend en coördinerend behandelaarschap en de multidisciplinaire lerende netwerken. Hierover zijn we intensief in gesprek met andere partijen, zowel binnen de Stuurgroep LKS als daarbuiten.

Hoewel er nog veel onduidelijk is, adviseren we om alvast aan de slag te gaan en voor zover mogelijk voorbereidingen te treffen door het gesprek te starten aan de hand van het format. Het format voor vrijgevestigden is bijlage B en voor instellingen betreft het bijlage D in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ.

 

Meer weten?