Het Dossier in de jeugdhulpverlening – een nieuwe wegwijzer

Vanuit het programma Zorg voor de Jeugd ís een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er nu deze uitgebreide wegwijzer gemaakt.

Uit een onderzoek onder jongeren, ouders en professionals in 2019 bleek dat er in de dagelijkse praktijk veel vragen spelen over het dossier:

  • Wat moet er in staan?
  • Wie mag het inzien?
  • Welke rechten hebben jongeren en ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind als het om het dossier gaat?
  • Wat als er foutieve informatie in staat?

Binnen het programma Zorg voor de Jeugd werken de beroepsverenigingen (waaronder het NIP) samen met cliëntenorganisaties, gemeenten, jeugd(hulp)orga­nisaties en ministerie aan steeds betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het wegnemen van knelpunten in de dagelijkse praktijk hoort daarbij.

In de wegwijzer wordt ingegaan op het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud; wat moet er wel en niet in, van wie is het, en wat te doen met bijvoorbeeld ruwe testgegeven of beeldmateriaal. Maar ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

 

Meer informatie

De Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening – Rechten en plichten is tot stand gekomen met subsidie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd, en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen (2021). De tekst is samengesteld door Wilma Lozowski (NIP), met medewerking van Rosalinde Visser (NIP), Mirthe Maessen (NVO), Jurja Steenmeijer (BPSW), LOC Jeugd en MIND.