Pleidooi NIP om burn-out als meer dan een individueel probleem te zien ook in brief ministerie SZW

Het is weer de Week van de Werkstress. Dit jaar met het thema Mentaal Sterk. Ondertussen wordt er hard gewerkt door verschillende partijen aan de Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS) waarover deze week een brief is gestuurd door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer. Het NIP behoort tot de kerngroep van deze samenwerking en denkt mee over de aanpak. Input voor deze overleggen komt uit de werkgroep Arbeid & Gezondheid van de sectie Arbeid & Organisatie.

Centraal in onze input staat dat burn-out meer is dan een individueel probleem, in lijn met onze whitepaper over burn-out. Het is mooi dat dit nu ook prominent staat in de voortgangsbrief van de staatssecretaris. De staatssecretaris geeft aan dat er meer aandacht nodig is voor interventies op organisatieniveau en voor de aanpak van risicofactoren en oorzaken die gelegen zijn in de maatschappij. In afstemming met het BMS-netwerk zullen er in 2022 en 2023 een aantal activiteiten uitgevoerd worden met als ambitie de opwaartse trend van het aantal werkenden met burn-out klachten te keren, zo staat in de brief. Daarnaast wordt in de brief ook de Leidraad voorkomen mentale klachten genoemd, waar het NIP aan meegewerkt heeft en al eerder over berichtte.

Een van de activiteiten die gaat plaatsvinden is het opstellen van een overzicht van interventies op voornamelijk individueel en organisatieniveau. Ken je nog interventies om burn-out klachten aan te pakken op preventief of amplitief niveau, die niet in dit overzicht mogen ontbreken? Dan kun je deze aanleveren via info@psynip.nl met als onderwerp ‘input interventies BMS’. Geef er een korte toelichting en wetenschappelijke onderbouwing van enkele regels bij. Dan kunnen we dit meegeven aan TNO, dat het overzicht zal maken.

Benieuwd hoe onze leden in de praktijk aan de slag zijn met werkgeluk en mentale kracht? Lees dan wat Maud van Aalderen en Matthijs Steeneveld vertellen over deze thema’s.