Ook na vaccinatie: testbeleid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht

Vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De vaccinatie biedt namelijk geen 100% bescherming en het is nog onbekend hoe lang de vaccinatie beschermt en of gevaccineerde ook geen virus meer kan overdragen. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en blijft het bestaande test-, inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd.

Deze week is de COVID-19 vaccinatiecampagne gestart. Zorgmedewerkers die een uitnodiging voor de vaccinatie ontvangen en vragen hebben over hun eigen gezondheidssituatie kunnen verwezen worden naar de vragen en antwoorden op de website van het RIVM of naar de organisatie die de vaccinaties uitvoert.

 

Richtlijnen RIVM

Zie ook het NIP themadossier Coronavirus