NIP roept samen met 12 organisaties op om familie te betrekken bij Wlz-indicatie

“Zet bij de aanvraag van een Wlz-indicatie de familie van de cliënt niet langer buitenspel.” Dat is de oproep van dertien landelijke organisaties aan de Tweede Kamer. De organisaties kaarten daarmee een knelpunt rondom de vertegenwoordiging bij de aanvraag voor indicatie Wlz aan.De cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, KansPlus, SIEN, EMB Nederland, LOC Waardevolle Zorg, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO en NIP en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl schreven de Kamerleden gezamenlijk een brief met het voorstel de wet op dit punt te verbeteren. Inmiddels hebben VVD en CDA naar aanleiding van deze brief vragen gesteld.

Enige optie is vaak benoeming mentor

Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf zijn Wlz-aanvraag ondertekent. Dit is echter vaak niet meer mogelijk. Cliënten die bijvoorbeeld langdurige zorg nodig hebben vanwege een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking zijn immers doorgaans niet meer in staat om hierover een beslissing te nemen. De enige optie is dan om de kantonrechter te vragen een mentor te benoemen, die vervolgens namens de cliënt een indicatie kan aanvragen. Dit is echter een belastende procedure, die bovendien alleen nodig is om een Wlz-indicatie aan te vragen. Andere besluiten die in het kader van de zorg genomen moeten worden, kunnen immers door familieleden genomen worden op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).
We hebben opgeroepen het knelpunt te erkennen en op korte termijn met een oplossing te komen.