NIP bij online talkshow over Suïcidepreventie

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekent op donderdag 28 januari de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. De ondertekening vindt plaats tijdens een online talkshow, waar ook NIP-directeur Monique Rook bij aanwezig is.

Het NIP is nauw betrokken bij deze derde landelijke agenda, en zet zich met name in voor doelstelling 2: Professionals opleiden, bijscholen en toerusten.

Psychologen kunnen, in welke setting ze ook werken – op school, in de ggz of op de werkvloer, te maken krijgen met de (gedachte aan) zelfdoding van cliënten. Daarom vindt het NIP dat elke psycholoog hiervoor goed toegerust moet worden, via opleiding, bij- en nascholing en intervisie met collega’s.

De urgentie voor zelfmoordpreventie is onverminderd hoog. Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging, waarvan 40 mensen terecht komen op de spoedeisende hulp. De coronacrisis en de hierdoor ontstane recessie bieden grote reden tot zorg. Net als eerdere economische crises leidt deze pandemie mogelijk tot meer suïcides, omdat risicofactoren zoals sociaal isolement, depressie en eenzaamheid toenemen. 

113 Zelfmoordpreventie is de coördinator van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.

  • Lees meer over de programma’s (113.nl). Het Ministerie van VWS er stelt er de komende vijf jaar 24 miljoen euro voor ter beschikking.

Tijdens de talkshow ter gelegenheid van de ondertekening van de Agenda gaan vertegenwoordigers van onder andere het NIP, MIND, NVVP, Jeugdzorg Nederland, COC Nederland, ProRail, UWV, GGD-GHOR en VNG met Malou van Hintum in gesprek over hun inzet de komende jaren en de manieren waarop zij elkaar kunnen versterken, om zoveel mogelijk suïcides in ons land te voorkomen.

 

Kijk mee – livestream beschikbaar vanaf 28 januari!

De talkshow is live te volgen op donderdag 28 januari van 10.00 tot 11.00 uur via de link hieronder of direct via youtube

 

Meer informatie

 

Suïcidepreventiecongres 2021

Op 10 september, World Suïcide prevention day 2021, vindt het Suïcidepreventiecongres plaats. Dit jaar onder de titel: ‘wanhoop en hoop; hand in hand’. Dit congres gaat over samenwerking tussen cliënten, professionals, naasten en ervaringsdeskundigen. Ook dit jaar is het NIP trots om partner te zijn van dit congres. Binnenkort vind je op de website meer informatie over het programma.