Nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie gelanceerd

Vanmorgen om 10 uur is in aanwezigheid van staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 getekend. Namens het NIP ondertekende Monique Rook, directeur van het NIP, deze agenda, en was aanwezig bij de online aftrap.

Het Ministerie van VWS stelt hiervoor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking.

 

NIP gaat zich de komende jaren ook actief inzetten om suïcides zoveel mogelijk terug te brengen!

Het NIP is nauw betrokken bij de derde landelijke agenda suïcidepreventie. Vanuit onze psychologische expertise dragen we graag bij aan een veerkrachtige samenleving, en natuurlijk ook aan het voorkomen van suïcides. Binnen het programma zijn verschillende doelstellingen geformuleerd, wij gaan ons vooral voor doelstelling 2 inzetten: Professionals opleiden, bijscholen en toerusten.

Wij vinden dit belangrijk omdat psychologen, in welke setting ze ook werken – niet alleen in de zorg, maar ook op school, als schoolpsycholoog, in bedrijven als arbeid- en organisatiepsycholoog en in de sport – te maken kunnen krijgen met cliënten die denken aan zelfdoding. Psychologische kennis is in al deze omstandigheden van belang bij het signaleren, bespreekbaar maken, én behandelen van suïcidaliteit.

Monique Rook, lichtte tijdens de online talkshow toe:

“Wij vinden het belangrijk dat elke psycholoog hiervoor goed wordt toegerust. Dit kan en moet in elk geval via de basisopleiding, maar ook daarna, via bij- en nascholing en bijvoorbeeld intervisie met collega’s. Op al deze vlakken ondersteunt het NIP zijn leden, dus wij hebben de tools, het netwerk en de drive om hier aan bij te dragen”.

Maatschappelijke organisaties bundelen krachten: ‘Elke zelfmoord is er één te veel’

De staatssecretaris en verschillende vertegenwoordigers van onder andere de Nederlandse GGZ, NVVP, Ivonne van de Ven Stichting, COC-Nederland, Jeugdzorg Nederland, het Trimbos-Instituut, de VO-Raad, MIND, ProRail, NVVK, TSD, UWV, VNG en GGD GHOR Nederland tekenden vandaag samen met het NIP de Landelijke Agenda tijdens een online talkshow.

Paul Blokhuis vertelde tijdens de talkshow over het belang en de urgentie van suïcidepreventie. Bijzonder aan deze derde agenda vindt hij dat zo veel meer partijen mee doen deze keer. Juist in de samenwerking zit de kracht: “We kunnen veel meer doen met elkaar dan we lang voor mogelijk hebben gehouden.” Bij de agenda zijn dan ook vertegenwoordigers betrokken vanuit verschillende hoeken van de samenleving, zoals de zorg, maar ook vanuit onderwijs, het sociaal domein, gemeenten, naasten en ervaringsdeskundigen.

 

Meer weten over de landelijke agenda?

113 Zelfmoordpreventie is de coördinator van de Landelijke Agenda en moedigt meer mensen, bedrijven en organisaties aan zich aan te sluiten. Door samen op te trekken wint zelfmoordpreventie aan slagkracht. Doel van de Landelijke Agenda is om mensen met zelfmoordgedachten sneller uit hun isolement te halen, te helpen en de weg vrij te maken voor perspectief en hoop.

 

Suïcidepreventiecongres 2021

Op 10 september, World Suïcide prevention day 2021, vindt het Suïcidepreventiecongres plaats. Dit jaar onder de titel: ‘wanhoop en hoop; hand in hand’. Dit congres gaat over samenwerking tussen cliënten, professionals, naasten en ervaringsdeskundigen. Ook dit jaar is het NIP trots om partner te zijn van dit congres. Binnenkort vind je op de website meer informatie over het programma.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113