Leidraad voor werkgevers in de zorg om mentale klachten bij medewerkers te voorkomen

Samen met andere stakeholders nam het NIP deel aan een aantal overleggen over Depressiepreventie, in het kader van de Depressiedeal. Eén van die overleggen is de regiegroep die zich bezighoudt met depressiepreventie bij werkenden. Inmiddels hebben zij hun werkzaamheden afgerond met het uitkomen van een leidraad om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen.

Pauline van Dorssen, Registerpsycholoog NIP / Arbeid en Organisatie en Melanie Bouwknegt, senior beleidsmedewerker bij het NIP en Psycholoog NIP namen deel aan deze regiegroep. Van Dorssen is bezig met promotieonderzoek naar de ontwikkelbaarheid en effecten van zelfleiderschap bij zorgprofessionals. Ze geeft aan:

“Het gaat bij de aanpak van psychische klachten niet alleen om accurate begeleiding van werkenden met klachten, maar juist ook om vroegtijdige herkenning van psychische klachten bij álle werkenden en het voorkomen van langdurige problemen door bijvoorbeeld het versterken van werkenden. Een organisatiecultuur waarin veel aandacht is voor mentaal welzijn is daarbij essentieel.”

Van Dorssen en Bouwknegt hebben dit ook meegegeven in hun bijdrage bij de regiegroep.

Van Dorssen vult aan:

“Het gaat dan om een organisatiecultuur waar zorgmedewerkers mogen praten over hun psychische welbevinden; waarin het normaal is om te reflecteren op persoonlijk welzijn; en waarin medewerkers ruimschoots en laagdrempelig gebruik kunnen maken van coaching en training bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, is erg belangrijk voor het daadwerkelijk versterken van het mentaal welzijn en het voorkomen van uitval van zorgmedewerkers.”

De leidraad (pdf) beschrijft in vier stappen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen:

  1. Begin bij de directie; als zij de aanpak niet voorleeft en mogelijk maakt, heeft het bevorderen van mentale gezondheid op de werkvloer geen kans van slagen.
  2. Zorg voor goede algemene werkomstandigheden  waarin zorgmedewerkers veilig en openlijk kunnen praten over hun mentale gezondheid en de werkdruk hanteerbaar is.
  3. Heb oog voor (beginnende) mentale klachten van zorgmedewerkers en maak een tijdig gesprek daarover mogelijk.
  4. Reik actief passende interventies aan voor zorgmedewerkers die dat nodig hebben.

 

Bekijk ook: