Leidinggevende kan werkenden versterken op het werk

“Voor een effectieve aanpak is het belangrijk om in te zetten op het vergroten van energiegevers en de eerste burn-out klachten goed te signaleren.”

“Daarmee kun je erger voorkomen, verminder je klachten en werk je bovendien aan het versterken van werkenden. De leidinggevende kan hierin een belangrijke rol spelen, ondersteund in deze aanpak door de directie.”

Dat zegt Melanie Bouwknegt, senior beleidsmedewerkers bij het NIP. Bouwknegt vertegenwoordigt het NIP in een Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-out klachten om het aantal burn-out klachten te verminderen. Ministeries SZW, VWS, OCW en sociale partners, branche- en beroepsverenigingen en partijen uit de (arbo) zorg werken hierin samen.

Dat de leidinggevende een belangrijke rol speelt staat ook in het onderzoek van TNO dat met NIP-lid en emeritus hoogleraar Wilmar Schaufeli als voorzitter van de klankbordgroep is uitgevoerd. In het onderzoek wordt ingegaan op de oorzaken, gevolgen en risicogroepen bij burn-out klachten.

Het onderzoek is als bijlage meegestuurd bij de brief van demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout van SZW aan de Tweede Kamer over de Aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. In de brief worden ook het programma Mentale Vooruitgang en het manifest en whitepaper van het NIP over burn-out genoemd.

“Het manifest en whitepaper hebben we opgesteld op basis van input van onze leden uit wetenschap en praktijk. We zijn bijvoorbeeld gekomen tot een behulpzame infographic met de verschillende stadia van uitgerust tot een burn-out. Medewerkers, collega’s en leidinggevenden kunnen hierin ook zien op welke eerste signalen zij kunnen letten om burn-out vroegtijdig te signaleren en wat ze het beste kunnen doen om de klachten aan te pakken”, zegt Bouwknegt.