Kwaliteitsverbetering in de GGZ

Kwaliteitsverbetering via leren in netwerken is een van de centrale thema’s in de GGZ. Akwa GGZ deed onderzoek naar leren en verbeteren in de GGZ.

Professionals die deelnemen aan een netwerk ervaren dit als nuttig, tegelijkertijd loopt de helft van de respondenten die deelnemen aan een netwerk tegen problemen aan. Vrijgevestigde professionals zijn vaker aangesloten bij een netwerk dan zorgprofessionals die in een instelling werken.

Kwaliteitsverbetering via leren in netwerken is ook een belangrijk thema in het nieuwe landelijk kwaliteitsstatuut.

Op 10 maart a.s. organiseert het NIP hierover een webinar. Door actief deel te nemen ben je in een keer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen:

  • Wat definieert kwaliteit van zorg in de GGZ?
  • Welke rol speelt het Landelijk Kwaliteitsstatuut daarin?
  • Wat betekent dit voor jou als professional in de GGZ?

Wil je inspiratie om met elkaar betere GGZ-zorg in de Nederland te realiseren?