Koninklijke onderscheiding voor NIP-lid Henk Geertsema

Vrijdag 3 december heeft NIP-lid drs. Henk Geertsema uit handen van de burgemeester van Houten de koninklijke onderscheiding ‘ridder in de orde van Oranje Nassau’ ontvangen.

Henk Geertsema is als gezondheidszorgpsycholoog en lid van het Nederlands Instituut van Psychologen tot juli 2015 ruim tien jaar voorzitter geweest van de Bestuurscommissie Ethische Zaken van het NIP. Hij heeft op voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het voorzitterschap door de ethische bewustwording en discussie binnen de beroepsgroep van psychologen te stimuleren en mede invulling te geven. Dit heeft hij o.a. gedaan door middel van presentaties en voordrachten over de beroepsethiek van psychologen, zowel binnen als buiten onze beroepsvereniging. Hij fungeerde daarbij als vraagbaak, adviseur en inspirator voor psychologen, de leden van het NIP.
Ook heeft hij een belangrijke invulling gegeven aan de herziening van de Beroepscode in 2015 door deze aan te passen aan nieuwe wetgeving en actuele ontwikkelingen in de beroepsethiek van psychologen.

Henk Geertsema publiceert regelmatig over tuchtrechtuitspraken, en dan vooral over het lerende effect daarvan voor de beroepsuitoefening van psychologen, in De Psycholoog. Als zeer ervaren en kundige supervisor, opleider en docent in het kader van postmasteropleiding van psychologen heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de bevordering van de bewustwording en kennis van psychologen over hun beroepsethiek en de kwaliteit en professionaliteit van hun beroepsuitoefening.

Henk is ook van grote betekenis voor het vak van GZ-psycholoog in de ouderenzorg. Hij is voorzitter geweest van sectie Ouderenpsychologie van het NIP. Henk heeft nog veel en veel meer betekend voor het beroep, vanuit diverse werkkringen (onder andere bij de VU en Gerion) dan we hier kunnen opnoemen.
Kortom, Henk Geertsema heeft een grote impuls gegeven aan de blijvende aandacht en bewustwording van psychologen voor hun beroepsethiek en is daarmee ook van grote betekenis voor het NIP als beroepsvereniging. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor en zijn dan ook zeer verheugd dat Henk Geertsema vandaag deze koninklijke onderscheiding heeft ontvangen.

Namens het Algemeen Bestuur, bestuur sectie Ouderenpsychologie, Bestuurscommissie Ethische Zaken en bureau NIP feliciteren wij Henk Geertsema van harte met deze zeer verdiende onderscheiding!

Monique Rook, Directeur NIP