Hoe landt de stijging van de zorgsalarissen in de tarieven?

Het kabinet heeft besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit verwerkt deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2022.

Voor een aantal sectoren, waaronder de medisch specialistische zorg, de ggz en de langdurige zorg, betekent dit een wijziging van de eerder vastgestelde bedragen. Hoe deze aanpassingen zich vertalen in de nieuwe bedragen, verschilt per zorgsector en soms ook binnen een zorgsector.

Daarom heeft de NZa in een informatiekaart op een rijtje gezet welke indexcijfers zijn gehanteerd en hoe de resulterende tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien. De verwachting is dat de nieuwe tarievenbeschikkingen op korte termijn worden gepubliceerd. Wij houden jullie daarvan op de hoogte.