Gevolgen zorgprestatiemodel en eigen risico

De invoering van het zorgprestatiemodel per 2022 in de GGZ/FZ kan effecten hebben voor cliënten. Het zorgprestatiemodel is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dit heeft soms wel gevolgen voor de cliënt.

Het programma zorgprestatiemodel heeft daarom een factsheet ontwikkeld. In deze factsheet lees je wat er verandert en wat de patiënt hiervan kan merken.

Onderzoek

Al eerder vroegen wij, samen met MIND, LVVP, NVvP en V&VN, aandacht voor de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel. Als gevolg van ons pleidooi heeft de Tweede Kamer in een commissiedebat ingestemd met een motie van Wieke Paulusma (D66) die de regering verzoekt na te gaan hoe een eigen betaling met een vast bedrag per behandeling te realiseren is binnen het (ggz) zorgprestatiemodel. De aangenomen motie wijst op het risico dat mensen die ggz zorg nodig hebben zorg gaan mijden door de hogere kosten door de eigen bijdrage en de veranderingen in de ggz door de invoering van het zorgprestatiemodel.

Alternatieven voor het eigen risico

Vanwege een eerder aangenomen motie Kwint (SP) eind juni om het eigen risico te bevriezen en niet mee te laten stijgen met de zorgkosten, onderzoekt het kabinet de gevolgen voor de zorgkosten. Moeten hierdoor bijvoorbeeld de premies omhoog of komt er een prijs per verrichting? De ggz en specifiek het zorgprestatiemodel was hierin nog niet meegenomen. Door de nieuw aangenomen motie Paulusma (D66) gaat de NZa nu dus ook de gevolgen voor de ggz en de mogelijkheden in het nieuwe zorgprestatiemodel onderzoeken.

Wordt vervolgd

Uiteraard zijn wij teleurgesteld dat het debat en de stemming niet hebben geleid tot het terugdraaien van de nieuwe betalingsregeling in het zorgprestatiemodel. Wij onderhouden ook nauw contact met de NZa over de onderzoeken naar de gevolgen van bevriezing van het eigen risico. Deze moeten in het eerste kwartaal van 2022 gereed zijn, de aangenomen motie vraagt de regering om de Kamer dan te informeren.