Effectief leiderschap tijdens en na COVID-19

Als er iets is dat organisaties uit balans heeft gebracht, dan is het wel de coronacrisis.

Vaker thuiswerken, digitaal samenwerken en meer je eigen tijd indelen blijven vermoedelijk ook in de toekomst een belangrijke rol spelen. Dit biedt kansen.

Juist in een crisissituatie is het makkelijker om verouderde en niet-werkende aanpakken los te laten en nieuwe, positieve ontwikkelingen versneld door te voeren. Grijp daarom juist deze periode aan voor positieve verandering!

 

Balanceren in coronatijd

Onze sectie Arbeid & Organisatie biedt in haar nieuwe paper ‘Balanceren in coronatijd’ handvatten voor leidinggevenden gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de praktijk. Bekijk de handige tips bij vijf belangrijke thema’s waar leidinggevenden mee te maken hebben: Contact houden, Waarderen, Mensgericht leidinggeven, Gezond werken en Investeren in ontwikkeling.