Deze leden behartigen vanaf vandaag jouw belangen!

Van 18 januari tot 6 februari konden alle NIP leden een stem uit brengen voor de Ledenraad. Ruim 750 leden lieten hun stem horen. De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van het NIP en is het hoogste orgaan van onze vereniging. Zij benoemt het Algemeen Bestuur en zet met hen de strategische koers uit voor de vereniging.

Wij feliciteren de nieuwe leden van de Ledenraad en bedanken iedereen die actief is geweest voor de Ledenraad of heeft deelgenomen aan de verkiezingen voor hun inzet.

Op 15 maart maken de nieuw gekozen leden kennis met elkaar en nemen we afscheid van de ledenraadsleden die niet verkiesbaar waren voor een 2e termijn. De eerste formele vergadering van de Ledenraad is op 31 maart als ook de dialoogsessie met de secties plaatsvindt.

 

Dit is de samenstelling van de Ledenraad vanaf 1 maart 2021

 • Mw. J.B.(Jeanette) Dijkstra
 • Mw. M.P.A (Marjan) van de Laar
 • Drs. H.M. (Hilde) Hilde Bruning
 • Prof. dr. J.M.H. (Jan) de Moor
 • Mw. M. (Mandy) van ’t Sant
 • Mw. M.P.(Mariëlle) van Heugten
 • Mw. E. (Else) Treffers
 • Mw. M.H.C. (Melissa) Alberts
 • J.D. (Jasper) Dijkman MSc.
 • Mw. M.J. (Margreet) Schuurmans
 • Mw. M.L.B. (Maria ) van Lummel
 • Mw. V.C.M. (Veronique) van der Kleij
 • Drs. G.G. (Gezina) Topper
 • Mw. A.A.(Annelien) Duits
 • Drs. L.N. (Narish) Parsan
 • Drs. N.J.S. (Nanda) Bakker-Ait Arrami MBA
 • Dhr. P.J.(Paul ) Betgem
 • Drs. A.M. (Aly) van Houten
 • Mw. G.A.M (Gerdie) Langenhuizen
 • Mw. M.W (Magda) Rooze