Communicatietoolkit over clientcommunicatie en het zorgprestatiemodel online

Het programma zorgprestatiemodel heeft op haar website een communicatietoolkit gepubliceerd met informatie voor patiënten over het zorgprestatiemodel.

In de communicatietoolkit zijn onder andere basis teksten en infographics aanwezig op basis waarvan behandelaren cliënten kunnen voorlichten. Het is immers belangrijk om cliënten goed voor te lichten over wat de invoering van het zorgprestatiemodel voor hen betekent.

Ga voor meer informatie naar de website van het zorgprestatiemodel.