Zorgprestatiemodel: nieuwe bekostiging voor ggz en fz

Het lijkt nog ver weg, maar bereid je nu alvast voor: In 2022 gaat de nieuwe bekostiging in de ggz en forensische zorg van start.

De Nederlandse Zorgautoriteit werkt samen met branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties in de ggz en forensische ggz, waaronder het NIP, aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en fz, het zogeheten Zorgprestatiemodel. Het Ministerie VWS heeft 14 september definitief besloten dat het Zorgprestatiemodel vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor ggz en fz vormgeeft.

 

Hoe werkt het nieuwe Zorgprestatiemodel?

Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels, zo min mogelijk administratieve lasten, met transparante en duidelijke nota’s en tijdige en eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Voor zorgaanbieders en professionals betekent dit dat zij per 2022 op een andere manier de geleverde zorg gaan declareren.

Het is dus belangrijk je hier bijtijds in in te lezen zodat je voorbereidingen kunt treffen. Hiervoor zijn de betrokken partijen op dit moment een aantal webinars aan het organiseren. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is.

 

Nog te beslissen: hoe geven we het bijbehorende zorgvraagtyperingsmodel vorm?

De NZa adviseerde de staatssecretaris al eerder de nieuwe bekostiging van de ggz en fz per 2022 in te voeren en hieraan een vorm van zorgvraagtypering te koppelen. De staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming hebben onlangs het besluit genomen om het Zorgprestatiemodel vanaf 2022 in te voeren voor de ggz en fz. De Nza maakt naar verwachting dit najaar een keuze over de vorm van zorgvraagtypering, op basis van objectieve criteria.

In een zorgvraagtyperingsmodel classificeert de zorgprofessional de aard en ernst van de zorgvraag van de patiënt. Het voorstel van de NZa is om hiervoor het zorgclustermodel te hanteren. Wij zien dit model als een geschikt vertrekpunt, maar zijn van mening dat er nog een aantal zaken verdere uitwerking nodig heeft. Daarom werken wij op dit moment samen met de Nederlandse GGZ, de NvvP en V&VN hard aan een verbeterde versie van het zorgclustermodel.

 

Meer informatie

Meer weten over het Zorgprestatiemodel en wat dat voor jouw werk betekent? Het Programmateam Zorgprestatiemodel (deelnemende partijen* bepalen wie hen vertegenwoordigt in het Programmateam) heeft een informatief filmpje ontwikkeld over de hoofdlijnen van het nieuwe Zorgprestatiemodel. Programmamanager Cornelis Jan Diepeveen legt in dit filmpje kort uit wat het model inhoudt.

 

 

Heb je vragen of opmerkingen over de invoering van het Zorgprestatiemodel, neem dan contact op met Yvonne Moolenaar, senior beleidsmedewerker NIP, yvonne.moolenaar@psynip.nl of via 06 27856964).

*Deelnemende partijen in het Programmateam

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • GGZ Nederland (GGZN)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
 • MeerGGZ
 • MIND
 • Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)