Zorgpartijen tekenen intentieverklaring: 'Behandel verslaving als een ziekte'

Peter Greeven (voorzitter sectie Verslavingspsychologie) heeft namens het NIP de intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’ getekend. 

Hiermee beloven de ondertekenaars (naast het NIP 13 andere zorgpartijen) zich hard te maken voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor zorgprofessionals waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn.

Foto: KNMG Invitational Conference

 

Behandel verslaving als een ziekte

Verslaving is een te behandelen ziekte die iedereen – dus ook zorgprofessionals – kan overkomen. Middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren en gezondheid en gaan daarom niet samen met werk. Het is belangrijk mensen die hiermee te maken hebben zo goed en zo vroeg mogelijk te begeleiden en behandelen.

Mensen met een verslaving durven zich vaak – uit angst of schaamte – niet over hun ziekte te uiten. Het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving waarin middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn, is belangrijk om het taboe te doorbreken.

Naast ziekte en uitval, is er bij zorgprofessionals een risico voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Door zorgprofessionals vroegtijdig een helpende hand te bieden, worden de gezondheid van de zorgprofessional en de patiëntveiligheid geborgd.

 

Wij zetten het op de agenda

Vandaag wordt een brede beweging in de zorg in gang gezet met als gezamenlijk doel dat verslaving als behandelbare ziekte wordt gezien én hiernaar wordt gehandeld. Door het onderwerp bespreekbaar te maken en goed beleid te ontwikkelen. Samen met het NIP tekenen onderstaande partijen vandaag hiervoor deze intentieverklaring (pdf):

 

NIP | KNMG  |  GGD GHOR Nederland  |  GGZ Nederland  |  Ineen NFU  |  NVZ Verslavingskunde Nederland  |  KNGF  |  KNMP  KNMT  |  KNOV  |  LVVP  |  NAPA

 

Het initiatief wordt mede ondersteund door IGJ en VWS. Hiermee zetten we problematisch middelengebruik en verslaving op de agenda en spannen we ons samen ervoor in dat:

  • problematisch middelengebruik en verslaving bij ons en bij onze leden op de agenda komt te staan;
  • stoornissen in het gebruik van middelen en gedragsverslavingen worden behandeld als ziektes;
  • zorgprofessionals met een stoornis in het gebruik van middelen of een gedragsverslaving na behandeling veilig kunnen terugkeren naar werk middels een monitoringprogramma;
  • beleid of een procedure gericht op middelengebruik en verslaving wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

De ondertekening vindt plaats tijdens de bijeenkomst ‘Problematisch middelengebruik en verslaving: waar staat het op de agenda?’ van de KNMG en ABS-artsen. Deelnemers krijgen handvatten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving.