Wie nomineer jij voor de Sindbadonderscheiding 2020?

De Sindbadonderscheiding wordt jaarlijks door de Centrale Commissie Culturele Diversiteit en Psychologie uitgereikt aan iemand die een bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van de interculturele competenties van psychologen in alle werkvelden. Dit kan een bijdrage zijn op het gebied van de beroepsuitoefening, van de wetenschap of van de maatschappelijke aspecten van de psychologie.

 

Over Sindbad

De onderscheiding is vernoemd naar Sindbad, een personage uit de verhalen van Duizend en Eén Nacht. Fatima Mernissi introduceerde hem als het symbool voor het omgaan met culturele, etnische, religieuze overeenkomsten en verschillen en mogelijke conflicten die daaruit voort kunnen vloeien.

 

Criteria voor kandidaten

Het primaire doel van de de Centrale Commissie Culturele Diversiteit en Psychologie commissie is het vergroten van de interculturele competenties van alle psychologen. Met het jaarlijks toekennen van De Sindbadonderscheiding (sinds 2007) geeft de commissie mede inhoud aan deze doelstelling.

Een goede kandidaat heeft zich onderscheiden op één of meer van de gebieden die de Commissie rekent tot haar werkterrein. Ook onderzoekers en professionals uit disciplines buiten de psychologie komen in aanmerking voor de onderscheiding. Het kan gaan om een bijdrage op wetenschappelijk, praktijk of maatschappelijk gebied.

 

Voordrachten indienen

Mail je voordracht uiterlijk 15 oktober 2020 met een schriftelijke motivering van ten hoogste vijfhonderd woorden en met een cv van de kandidaat naar de secretaris van de Commissie via culturelediversiteit@psynip.nl. Uit de motivering moeten de aard en het belang van de aan de voorgedragen persoon toegeschreven verdiensten duidelijk blijken. Voordrachten worden vertrouwelijk behandeld.

Je ontvangt binnen twee weken een bevestiging van ontvangst

De prijsuitreiking vindt plaats in december 2020 (datum wordt nader bekend gemaakt).

 

Meer informatie