Werkkaarten voor gezinnen met psychische en/of verslavingsproblematiek in coronatijden

Verplicht thuis is voor elk gezin een uitdaging. Wanneer er sprake is van een psychische aandoening en/of verslavingsproblemen van de ouder(s), of andere problematiek als financiële, relatie- of woonproblemen kan die uitdaging te groot worden. Om professionals, cliënten, kinderen, ouders en naasten te ondersteunen maakte Akwa GGZ drie werkkaarten. Ze zijn ontwikkeld voor de generieke module Zorg voor Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblematiek en hun kinderen (KOPP/KOV) en bevatten specifieke handvatten voor deze coronatijd.

Eén kaart is bedoeld ter ondersteuning van het kind in de knel, één voor de professional die betrokken is bij de zorg voor de ouder(s) met psychische en/of verslavingsproblematiek en één voor leerkrachten en scholen. Alle werkkaarten zijn te zien onder het tabblad ‘aan de slag’.

  • Lees alles over de werkkaarten via Akwa GGZ
  • De werkkaarten zijn ook te vinden in het NIP dossier Coronavirus onder de werkvelden Jeugd, GGZ en Verslavingszorg