Werken aan een 1,5 meter protocol

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft alle sectoren in Nederland opgeroepen een plan op te stellen voor de anderhalvemetereconomie. Dat is een voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen, ook voor organisaties buiten de eerder aangewezen ‘vitale sectoren’. Dit geldt dus ook voor bedrijven en sectoren waarin psychologen werkzaam zijn.

Een aantal leden heeft hierover al navraag gedaan. Het NIP wil graag meewerken aan het delen van goede ideeën. De RIVM-richtlijnen ten aanzien van onder meer afstand houden en hygiëne, waar de protocollen aan dienen te voldoen, zijn helder. De oplossingen zullen echter grotendeels lokaal bepaald worden door de omstandigheden en locatie. Zelfs binnen organisaties kunnen die oplossingen verschillen.

De zorg gold al als vitale sector en daar was face to face contact (met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen en richtlijnen) al toegestaan. Ook in andere sectoren wordt inmiddels vooruit gekeken naar het weer opstarten van de reguliere zorg.

Het NIP gaat hier samen met de brancheverenigingen over nadenken en hoopt op korte termijn een aantal goede voorbeelden te kunnen delen.

Oproep aan leden: heb je goede voorbeelden of tips vanuit jouw eigen werkveld, laat het ons weten via info@psynip.nl