Vrijgevestigde ggz weet NZa monitor niet te vinden

Te weinig vrijgevestigde ggz-aanbieders hebben deelgenomen aan de NZa monitor contractering GGZ (de vragenlijst sloot 21 januari jl.). Vrijgevestigde ggz (Zvw) zorgverleners konden zo hun ervaringen delen over het contracteerproces.  

De NZa laat weten dat er te weinig deelnemers zijn om een goede vergelijking te maken met voorgaande jaren.

Dat vindt het NIP jammer. Er zijn immers afspraken gemaakt in het HLA (Hoofdlijnenakkoord ggz) om het proces van contractering te volgen en te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om uniformering door zorgverzekeraars van contractbepalingen en een goede bereikbaarheid. Bovendien wil het NIP graag inzicht krijgen of en welke verzekeraars hun best hebben gedaan in de stimulering van de contractering.

Wellicht is een enquête vanuit de NZa niet de meest geëigende route om deze inzichten te verkrijgen. Omdat we tóch graag een beeld krijgen van hoe onze leden (met name die leden die in de ggz Zvw al dan niet contracten aangaan met zorgverzekeraars) de contractering hebben ervaren, vragen we jullie ons via ons meldpunt te laten weten hoe de contacten met de zorgverzekeraars hierover zijn verlopen:

 

Tweede monitor contractering ggz in april

De vragenlijsten die wél zijn ingevuld worden door de NZa meegenomen in de analyse. Deze resultaten zijn dus slechts indicatief; de NZa kan geen betrouwbare vergelijkingen maken of conclusies trekken. De tweede monitor contractering ggz wordt naar verwachting op 1 april 2020 uitgebracht.