Volgend jaar kiezen we een nieuwe Ledenraad: ben jij dan kandidaat?

Eens in de drie jaar kiezen we een nieuwe Ledenraad, en in 2021 is het weer zover! Maar om iets te kiezen te hebben, is het natuurlijk ook belangrijk dat er goede kandidaten zijn.

Wil je graag actief bijdragen aan de koers van het NIP? Meedenken met het Algemeen Bestuur over het strategische beleid? Of ervaring opdoen als toezichthouder binnen een beroepsvereniging? De kans om je netwerk uit te breiden of om nieuwe inzichten op te doen op alle terreinen van de psychologie? Dan is dit je kans!
 

Eerst nog wat meer weten?

De Ledenraad is direct gekozen door de leden, (jullie dus) en daarmee het hoogste orgaan van het NIP. De ledenraad bepaalt het strategisch beleid van de vereniging en oefent op basis daarvan toezicht uit op het Algemeen Bestuur.

Wij vinden het belangrijk dat de ledenraad een goede afspiegeling is van al onze leden. We streven daarom naar een vertegenwoordiging  van alle werkvelden waarin onze leden werkzaam zijn en tevens naar een afspiegeling van de diversiteit onder onze leden.

Binnenkort ontvangen alle leden een mail met uitgebreide informatie. Maar ben je nu al geïnteresseerd of heb je vragen? Mail naar ledenraad2@psynip.nl of bas.wijffels@psynip.nl.