Vierde versie richtlijn GGZ en corona: groepsbehandeling weer mogelijk

De geestelijke gezondheidszorg heeft de vierde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona op 1 mei gepubliceerd op GGZ Standaarden. Aanpassingen gaan onder meer over het weer opstarten van groepsbehandelingen en het laagdrempelig overgaan tot thuisbezoeken en face-to-face contact bij cliënten met ernstige psychische aandoeningen. Het is immers niet altijd mogelijk of wenselijk om de zorg aan deze doelgroep digitaal of op afstand te leveren.

 

Belangrijkste wijzigingen

Het NIP is betrokken geweest bij de opstelling van deze richtlijn, die samen met brancheverenigingen, andere beroepsverenigingen en patiëntenvereniging tot stand is gekomen, binnen de kaders van de RIVM richtlijnen.

Monique Rook, directeur van het NIP licht toe: ‘De snelle opvolging van versies van de richtlijn wordt veroorzaakt door de steeds verdere opstart van reguliere zorg. De richtlijn is goed leesbaar en geeft heldere kaders en handvatten voor de uitvoering van de richtlijn. Waar mogelijk moeten face tot face contacten en groepsbehandelingen ook weer plaatsvinden, waarbij er ruimte is voor maatwerk in de praktijk. Daarnaast werken we in het landelijke ‘GGZ en corona-overleg’ met elkaar toe naar een nog praktischere vertaling in de vorm van handreiking voor de praktijk, hopelijk is die volgende week beschikbaar. Onze sectie Neuropsychologie heeft onlangs ook praktische aanbevelingen gedaan omtrent het uitvoeren van Neuropsychologisch Onderzoek.’

De volgende herziening staat – onder voorbehoud – gepland voor 19 mei.