Versoepeling bezoekersregeling verpleeghuizen

Een actieve groep NIP-leden heeft de afgelopen tijd constructief meegedacht over de psychische impact van de Corona-maatregelen. 

Zo ook over de beslissingen die op 6 mei bekend zijn gemaakt over de versoepeling van de Bezoekersregeling Verpleeghuizen.

Het NIP vindt dat gelet op de complexe en kwetsbare doelgroepen waarmee we te maken hebben, een versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen zeer zorgvuldig en stapsgewijs aangepakt moet worden, en dat de effecten goed gemonitord worden. Hierbij moet gezocht worden naar een juiste balans tussen voorkomen van verspreiding van het virus enerzijds, en het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen in verpleeghuizen anderzijds.

Het NIP heeft het ministerie de afgelopen periode in deze lijn geadviseerd. We hebben daarbij gevraagd om maatwerk toe te passen, differentiatie mogelijk te maken en aandacht voor alternatieve vormen van contact met naasten te blijven stimuleren. Belangrijk is om helder te communiceren, ook over wat er met het ontmoetingsplan gebeurt als er een (vermoeden van) COVID-besmetting is.

 

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

Tijdens de persconferentie van 6 mei is een toelichting gegeven op een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf maandag 11 mei voorzichtig de eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen. In deze locaties mag onder voorwaarden één bezoeker per verpleeghuisbewoner komen. Alleen verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen komen in aanmerking voor het versoepelen van de bezoekregeling.

Een verpleeghuis waar nog bewoners met een besmetting zijn kan niet worden opengesteld voor bezoek. Andere voorwaarden waar verpleeghuizen aan moeten zijn onder andere strikte hygiënemaatregelen en voldoende testcapaciteit. De creatieve manieren waarop nu al contact mogelijk wordt gemaakt tussen bewoners en naasten moeten worden voortgezet, aldus de minister.

Elk verpleeghuis maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Het NIP, ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken aan een handreiking die verpleeghuizen helpt om tot een ontmoetingsplan te komen. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. De versoepeling van de bezoekregeling wordt nauwkeurig gemonitord. Mocht de bezoekregeling goed werken en niet leiden tot extra besmettingen, dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek mogelijk is.

 

Meer informatie