Versie 9 richtlijn GGZ en corona

In deze geactualiseerde versie van de richtlijn GGZ en corona is er een kleine wijziging met betrekking tot de inzet van zwangere (zorg)professionals.

De richtlijn GGZ en corona is op één onderdeel gewijzigd. In de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg)professionals zijn de aanbevelingen over de inzet van zwangere professionals aangepast. De aanbeveling sluit nu aan bij de richtlijnen van het RIVM en luidt:

Zwangere professionals mogen tot de 28ste week van de zwangerschap werken in de directe patiëntenzorg van met corona besmette patiënten. Na de 28ste week wordt afgeraden de zwangere in te zetten bij corona vanwege de hogere kans op complicaties bij besmetting.