Versie 8 richtlijn GGZ en corona

In deze geactualiseerde versie van de richtlijn GGZ en corona (die vandaag is gepubliceerd) hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op ventilatie, mondkapjes en thuiswerken.

Alle wijzigingen lees je in de richtlijn op GGZ standaarden bij Versiebeheer:

  • In de Inleiding is een kopje doelgroepen van de richtlijn toegevoegd,
  • In de paragraaf Voorkomen van besmetting is in de inleiding explicieter gemaakt dat de hulpverlener een mondneusmasker gebruikt bij zorg binnen 1,5 meter, of in situaties die hij/zij als risicovol inschat. De aanbevelingen voor gebruik van mondmaskers zijn in lijn gebracht met de aanbevelingen van de Rijksoverheid en WHO. Nadere uitwerkingen voor de ggz in verschillende werksituaties voor wat betreft gebruik van mondmaskers zijn opgenomen. Ook is in de aanbevelingen opgenomen dat in de genoemde situaties het type chirurgisch mondmasker II R wordt bedoeld. Het alternatieve type FFP1 is geschrapt uit de richtlijn.
  • In de paragraaf De wachtruimte en de spreekkamer zijn vier aanbevelingen opgenomen voor goede ventilatie.

Belangrijk is dat de richtlijn niet is aangepast op het onderdeel face-to-face behandelen. De hulpverlener, de cliënt en zijn naasten overleggen samen over de best passende vorm van contact en dat kan ook face-to-face zijn. Uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, en mits instellingen de veiligheid van medewerkers en clienten voldoende kunnen waarborgen.

In het corona-dossier van het Nederlands Jeugdinstituut vind je nog meer informatie en afwegingen bij face-to-facecontacten met kinderen, jongeren en hun ouders.