Update Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG: aanvraag in behandeling bij ZIN

Minister Bruins komt na de zomer met een Toekomstvisie over de wet BIG. Nieuwe aanvragen tot beroepenregulering worden tot die tijd opgeschort, maar een aantal al ingediende aanvragen wordt in behandeling genomen door het Zorginstituut.

Het NIP maakt zich al langere tijd hard voor het onderbrengen van de Kinder- en Jeugdpsycholoog als basisberoep in de wet BIG. In mei 2019 werd een belangrijke mijlpaal bereikt: de minister gaf groen licht voor de voorbereiding van het wetsvoorstel dat nodig is om ‘K&J in BIG’ mogelijk te maken.  Vanaf die tijd is het NIP hierover intensief in overleg met VWS.

Begin oktober verscheen het advies B van Bekwaam van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, over de toekomstbestendigheid van de wet BIG. De RVS adviseerde terughoudend te zijn met het toevoegen van nieuwe beroepen aan de wet.

VWS liet ons weten de uitvoering van het wetstraject K&J in BIG daarom mogelijk aan te willen houden. Het NIP heeft er echter met klem op aangedrongen de minister te houden aan zijn toezegging, en het K&J-traject niet te vertragen op basis van het RVS-advies.

Inmiddels heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen. In de Kamerbrief kondigt hij aan na de zomer van 2020 te komen met een Toekomstvisie over de wet BIG. Hij geeft aan dat nieuwe aanvragen tot beroepenregulering tot die tijd worden opgeschort, maar dat een aantal al ingediende aanvragen op korte termijn in behandeling wordt genomen door het Zorginstituut. Een daarvan is die van de Kinder- en Jeugdpsycholoog.

Het NIP is blij met deze uitspraak en heeft eind januari een gesprek met het ZIN.