Update continuïteitsbijdrage Zorgverzekeraars Nederland

Vanaf vrijdag 15 mei staat (met terugwerkende kracht tot 1 maart) de continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland open voor zorgaanbieders. Op 12 mei is een update verschenen over de uitwerking.

De regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering: zie het overzicht op zn.nl. Voor de ggz wordt een aangepaste regeling getroffen.

 

Update vanuit ZN

Zorgverzekeraars willen ook aan de ggz-sector graag passende steun bieden in het kader van de continuïteitsbijdrage-regeling. Het is gebleken dat dit niet lukt met de opzet van de huidige regeling, die gebaseerd is op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Als de huidige continuïteitsbijdrage-regeling op hen van toepassing zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars willen dat voorkomen. Voor de ggz wordt daarom gewerkt aan een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Zorgverzekeraars realiseren zich dat het ook voor ggz-aanbieders roerige tijden zijn, begrijpen de zorgen van ggz-aanbieders en snappen goed dat er behoefte is aan meer details over de aangepaste regeling. Zorgverzekeraars benadrukken dat ook de ggz-sector op hun steun kan rekenen. Momenteel zijn zorgverzekeraars hard aan het werk om de regeling voor de ggz aan te passen. De inspanningen zijn maximaal en er op gericht de ggz-sector zo snel mogelijk uitsluitsel te geven. Zodra de aangepaste regeling gereed is, zullen branche- en beroepsorganisaties in de ggz daarover door ZN onmiddellijk geïnformeerd worden. De communicatie over de regeling voor de ggz zal vervolgens ook met hen, door ZN, worden afgestemd.

 

VECOZO

Het aanvragen van een continuïteitsbijdrage loopt via VECOZO. Zorgaanbieders die nog niet zijn aangesloten bij VECOZO en een beroep op de regeling willen doen, wordt geadviseerd de aanmelding zo snel mogelijk te regelen via vecozo.nl/aanmelden.

Al eerder verscheen een beschrijving van de continuïteitsbijdrage-regeling, inclusief de percentages voor de meeste beroepsgroepen en branches. Zie deze uitleg van de continuïteitsbijdrage-regeling (pdf) en de website van Zorgverzekeraars Nederland: Zorgverzekeraars bieden zorgaanbieders maandelijkse continuïteitsbijdrage (1 mei 2020)

De Zorgautoriteit Nederland (NZa) heeft de beleidsregel, nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking vastgesteld en gepubliceerd. Zie de circulaire van 1 mei: Publicatie regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus (pdf).