Uitstel accreditatie en registratie

De maatregelen die de overheid heeft genomen om het corona-virus te bestrijden hebben geleid tot vragen van onze leden over hun termijnen voor registratie en herregistratie.

Veel scholingen en bijeenkomsten kunnen nu niet doorgaan. Het Algemeen Bestuur van het NIP heeft begrip voor de zorgen van haar leden en wil hen tegemoet te komen. Daarom heeft het bestuur de volgende besluiten genomen over de registraties en accreditaties van het NIP;

  1. De termijnen voor registratie en herregistratie worden verlengd tot 1 januari 2021 voor alle personen waarvan deze termijn afloopt ná 9 maart 2020. Dit is van toepassing op alle NIP-registraties.
  2. De termijn van accreditatie wordt verlengd met 6 maanden van alle scholingen met een einddatum in 2020 die door het NIP zijn geaccrediteerd. Dit is van toepassing op scholing waarvan de termijn verloopt ná 9 maart 2020.
  3. Van scholingen die geaccrediteerd zijn, kunnen onlineversies worden aangeboden. Deze worden gelijkgesteld met de gewone scholing indien de kwaliteit gewaarborgd blijft en de deelname per persoon controleerbaar is.

Bovengenoemde besluiten hebben een tijdelijk karakter. Wij volgen de richtlijnen van de overheid en zullen iedereen tijdig informeren over eventuele aanpassingen.

Deze maatregelen hebben betrekking op de registraties en accreditaties van het NIP.