Terugblik webinar Nazorg COVID-19

Het NIP, de LVMP (Landelijke Vereniging Medische Psychologie en de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologen en haar specialismen) organiseerden op vrijdagmiddag 1 mei een tweede leden-webinar rondom Corona en medische psychologie.

Meer dan 800 collega-psycologen logden in! De focus lag op de nazorg voor COVID-19 patiënten, naasten en medewerkers. Diverse facetten van de nazorg werden belicht: de stand van zaken rondom de richtlijnen nazorg, medisch psychologische nazorg, psychische nazorg, onderzoek rondom COVID-19 nazorg, regionale spreiding en ontslagtraject.

Deelnemers konden vragen stellen, die zo veel mogelijk werden beantwoord.

Met bijdragen van Huib van Dis (Stand van zaken richtlijnen nazorg COVID-19), Angela Wenting (Medisch psychologische nazorg COVID-19), Miriam Goudsmit (Psychische nazorg COVID-19), Esmee Verwijk en Jeanette Dijkstra (Regionale spreiding en ontslagtraject). Dit alles onder leiding van Andrea Evers en Joost Derwig.

Dit webinar is de tweede van een reeks. Op 27 maart 2020 vond het eerste webinar plaats over Corona en medische psychologie. Meer dan 700 collega-psychologen logden in, er was duidelijk behoefte aan het uitwisselen van deze informatie. In dit webinar spraken collega’s uit diverse ziekenhuizen uit het zuiden van het land over hun ervaringen met het corona-virus tot nu toe. Gezien de ervaring die zij de afgelopen weken hebben opgedaan, kunnen zij de collega’s in de rest van het land behulpzaam zijn.

Zie voor alle webinars: psynip.nl/webinars

NIP themadossier coronavirus