Succesvolle lobby van GGZ NL en NIP, namens de HLA partijen

GGZ Nederland en het NIP hebben namens de Hoofdlijnenakkoord-partijen (HLA) succesvol gelobbyd bij het Capaciteitsorgaan voor een tussentijdse raming voor de beroepen geestelijke gezondheid.

Aanleiding hiervoor was de grote onbalans tussen behoefte en toekenning van opleidingsplaatsen. De grote behoefte is onder andere toe te schrijven aan de eisen die gelden voor de kwaliteitsstandaarden zoals die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister en de module psychiatrie.

Ten tijde van de raming kon het Capaciteitsorgaan hier nog geen rekening mee houden, omdat ze nog geen zicht hadden op de implementatie. Vandaar de bereidheid van het Capaciteitsorgaan om een tussentijdse raming uit te brengen. Dit kunnen ze alleen doen op de parameter ‘sociaal-culturele ontwikkelingen’. Alleen deze kan wijzigen door genoemde oorzaken.

Het Capaciteitsorgaan streeft ernaar  de tussentijdse raming in het 2e kwartaal 2020 op te leveren. De reguliere raming wordt eind 2021 opgeleverd.

Het Capaciteitsorgaan organiseert voor de raming één of meerdere Delphi-sessies, waarvoor deskundigen worden uitgenodigd. Houd onze website in de gaten: we plaatsen een oproep zodra bekend is welke specifieke deskundigen het Capaciteitsorgaan hiervoor zoekt.

De laatste raming van het Capaciteitsorgaan was in november 2018. Het orgaan heeft toen haar periodieke deelrapport uitgebracht voor de beroepen geestelijke gezondheid.