Stroomschema voor veilig werken in verband met corona in de VVT 

Cao-partijen hebben een stroomschema vastgesteld voor veilig werken in verband met corona in de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg).

Aanleiding zijn berichten van de afgelopen weken waarin werd gesteld dat medewerkers in de VVT over onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zouden beschikken om veilig hun werk te kunnen uitvoeren.

Omdat voor zorgmedewerkers en hun leidinggevenden niet altijd duidelijk is wat de meest actuele richtlijn op dat vlak nu precies voorschrijft, is er nu op basis van de bestaande richtlijnen en handreikingen een stroomschema opgesteld. Daarmee kunnen werknemers nagaan hoe te handelen.

Het stroomschema geldt zowel voor situaties waarin PBM volgens de richtlijnen daadwerkelijk gebruikt moeten worden als voor situaties waarin de zorgprofessional zelf aangeeft dat het gewenst is om met PBM te werken, ook als dat volgens de RIVM-richtlijn niet per se noodzakelijk is.

Werknemers moeten er op kunnen rekenen dat zij overeenkomstig dit stroomschema hun werk kunnen doen. Als dit niet gevolgd kan worden overlegt de medewerker met zijn/haar leidinggevende en kan de werkgever of de werknemer contact opnemen met een van de cao-partijen.