Reint Jan Renes over psychologie en corona

Voor het juninummer van tijdschrift De Psycholoog staat een interview gepland met sociaal psycholoog Reint Jan Renes over duurzaamheid en gedragsverandering. Omdat Reint Jan sinds kort deel uitmaakt van de Corona Gedragsunit van het RIVM, was hij bereid een aantal extra vragen te beantwoorden over zijn bijdrage daaraan. Lees het in een speciale voorpublicatie.

 

Onder druk wordt alles vloeibaar

Renes’ taak in de Corona Gedragsunit van RIVM is om snel inhoudelijk advies en feedback bij overheidscampagnes te geven. Hij is onder de indruk van de snelheid waarmee de samenleving is over gegaan in een anderhalvemetersamenleving: “Onder druk wordt alles vloeibaar, ook het gedrag van mensen.”

Reint Jan hoopt dat we als beroepsgroep heel zorgvuldig omgaan met onze kennis en hoe we die tijdens deze crisis inzetten. De uitzonderlijke tijden vragen om een zorgvuldige aanpak. Iedereen moet zich aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’, ook de psychologen en het NIP.