Recht op pensioenregeling bij PFZW voor werknemer in de basis en specialistische ggz

Het NIP staat voor een goede pensioenvoorziening van haar leden. Werknemersorganisatie FBZ zet zich mede namens het NIP in voor een goed pensioen en vertegenwoordigt de belangen van werknemers in de zorg.

Werkgevers in de ggz zijn verplicht hun pensioenregeling onder te brengen bij Pensioen Fonds Zorg en Welzijn (PFZW). Hierop bestond en bestaat een uitzondering. Deze uitzondering maakte gebruik van verouderde terminologie waardoor niet meer geheel duidelijk was welke werkgever in de GGZ onder die uitzondering viel. Derhalve is de tekst hiervan geactualiseerd met ingang van 1 januari 2021 met als doel dat nu weer helder is dat alle werkgevers die specialistische ggz aanbieden verplicht aangesloten zijn bij PFZW.

Ben je werknemer in de ggz, dan is het goed om na te gaan of jouw werkgever dit ook voor jou goed geregeld heeft.