Psychologische inzichten over beleving thuiswerken gedeeld

Leidinggevenden kunnen wat doen om het thuiswerken voor medewerkers te verbeteren. Het NIP gaf hier bij de Sociaal-Economische Raad (SER) een toelichting op vanuit de arbeid- en organisatiepsychologie.

Deze week zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Het advies is thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Sommigen zijn hier blij mee, anderen minder en een deel van de thuiswerkers beoordeelt het als extreem negatief.

Wat zien psychologen op de werkvloer als het gaat om de beleving van thuiswerken? Cora Reijerse, bestuurslid sectie Arbeid & Organisatie NIP ging bij de SER in op de consequenties voor individuen, managers en organisaties en hun leiders.

Contact is essentieel. Zo missen thuiswerkers het informele contact met collega’s.

“Ieder mens heeft behoefte aan live contact, en iedere werknemer heeft behoefte aan aandacht en feedback van de manager. In coronatijden moet je die feedback veel bewuster organiseren.”

Managers kunnen overleggen met het team of taken eventueel anders verdeeld moeten worden. Ook het contact tussen de top van de organisatie en het midden management is erg belangrijk. Leiders kunnen een positieve visie geven op de toekomst en dienen daarbij ook realistisch te zijn over waar het heen gaat met de organisatie, wat lastig is en wordt en wat dat betekent voor de medewerkers.

Ook Wim Pullen, directeur van Center for People and Buildings, Florijn Vriend, product lead wellbeing bij EDGE en Wendela Hooftman, onderzoeker bij TNO deelden hun inzichten.