Psychologen zijn hard nodig - meld je aan!

In vele sectoren worden initiatieven genomen om extra zorgpersoneel samen te brengen; met name in de ggz, de langdurige zorg, ouderen/verpleeghuiszorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de nood hoog. Maar ook in andere domeinen is extra inzet gewenst.

Als NIP zijn we betrokken bij landelijk overleg over hoe hierin nog meer samen te werken, maar voor de korte termijn alvast een aantal oproepen op een rij. Psychologen: als je kunt, meld je!

 

Hulplijn MIND zoekt vrijwilligers

MIND Korrelatie wil in deze periode de bereikbaarheidstijden van hun hulplijn uitbreiden. Je kunt als psycholoog helpen om dit mogelijk te maken, door tijdelijk aan de slag te gaan als vrijwilliger bij MIND Korrelatie. Zie voor meer informatie: Met spoed gezocht: Vrijwilligers MIND Korrelatie (mindkorrelatie.nl).

 

Extra handen voor de zorg

Op extrahandenvoordezorg.nl worden initiatieven gebundeld voor extra zorgpersoneel in de coronacrisis. Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het NIP is partner van dit initiatief.

 

Rode Kruis

Het Rode Kruis mobiliseert haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Dat netwerk, bestaande uit ruim 70.000 mensen, is in het leven geroepen voor situaties precies zoals deze.

In heel Nederland komen zij in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus. Mensen met een beperkt sociaal netwerk hebben nu extra hulp nodig.