Psychologen waarschuwen voor overbelast zorgpersoneel

In de Volkskrant van maandag 30 maart staat een uitgebreid artikel over de traumatische impact van de coronacrisis op zorgpersoneel. 

Daarin wordt verwezen naar het door ruim 700 personen bekeken  webinar van het NIP, de NVGzP en de LVMP (Vereniging Medische Psychologie).

Niet alleen leiden de grote toestroom van patiënten, de enorme drukte en het grillige verloop van het ziektebeeld op dit moment tot gevoelens van machteloosheid bij zorgprofessionals. Ook in de toekomst zal er nog veel hulp nodig zijn bij emotionele overbelasting en eventuele posttraumatische stressstoornissen onder artsen en verpleegkundigen. Goede psychologische ondersteuning en nazorg zijn daarom cruciaal, bepleiten de beroepsverenigingen (waaronder het NIP) en het ministerie van Volksgezondheid.

Psycholoog Rik Withaar van het Isala ziekenhuis in Zwolle geeft in het artikel aan dat ze onder de indruk is van de veerkracht van haar collega’s, maar ook beseft dat de ondersteuning van medewerkers gaat vragen om een lange adem: “Het is niet klaar als de laatste coronapatiënt het ziekenhuis heeft verlaten”.

Ans Willems, vakgroepleider medische psychologie in Uden, die haar ervaringen deelde tijdens het webinar, geeft aan dat men in de zorg zijn gewend mensen beter te maken. Nu is de focus daar vaak gericht op rouw of het begeleiden van een stervende. Dat is een grote omschakeling.

Joost Derwig, voorzitter LVMP en de sectie PAZ NIP: “Het ondersteunen van medewerkers heeft van de werkvloer tot het management absolute prioriteit. We willen behandelaars zo goed mogelijk bijstaan zodat ze medische zorg kunnen blijven verlenen”. Maar: “We moeten niet blijven sprinten, het wordt een marathon”.

Inmiddels worden er verschillende oproepen gedaan aan psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en coaches om artsen en verpleegkundigen bij te staan in de coronacrisis.

Zij bijvoorbeeld: Psychologen roepen hun collega’s op: sta artsen en verpleegkundigen bij in de coronacrisis – Omroep Brabant 26 maart 2020