Profiel Zorgverantwoordelijke in het kader van de Wet zorg en dwang

Na de recente publicatie van het profiel van de Wzd-functionaris is nu ook het profiel van de Zorgverantwoordelijke in het kader van de Wzd een feit.

De zorgverantwoordelijke betreft net als de Wzd-functionaris een nieuwe functie. Om deze reden is ook hier in opdracht van VWS in gezamenlijkheid met de andere relevante beroepsverenigingen en brancheorganisaties, een profiel voor opgesteld. In dit profiel zijn de taken omschreven en wordt ingegaan op de organisatorische vragen waarvoor zorgorganisaties zich gesteld zien.

Het profiel heeft het karakter van een handreiking en is bedoeld voor degenen die binnen een zorgorganisatie belast zijn met de implementatie van de Wzd. Het profiel is niet bindend; eigen keuzes kunnen gemaakt worden. Uiteraard binnen de grenzen van de wet.

 

Informatiebijeenkomsten

Ten overvloede: denk je er nog om je aan te melden voor een van de informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang eind januari/begin februari? Een aantal bijeenkomsten is al volgeboekt, maar nog niet allemaal!

Heb je te maken met knelpunten of heb je een vraag over de (implementatie van de) Wet zorg en dwang? Mail naar: vragenwzd@psynip.nl.

 

Meer lezen?