Problemen bij afhandeling GGZ-contracten zorgverzekeraars? Meld het ons!

Over contractering in de curatieve GGZ is momenteel veel te doen. In het Hoofdlijnenakkoord staat dat gecontracteerde zorg bevorderd moet worden. Dit wil echter niet zeggen dat ongecontracteerde zorg zoveel mogelijk ontmoedigd moet worden en dat zorgverzekeraars vrij spel hebben.

Het is juist de bedoeling dat zorgverzekeraars het aantrekkelijker maken om een contract aan te gaan. Bij het NIP (sectie GGZ) is de werkgroep vrijgevestigden momenteel actief bezig met het vraagstuk contractering. Daarom vragen wij (hernieuwde) aandacht voor ons meldpunt zorgstelsel ggz.

Het percentage ongecontracteerden stijgt nog steeds. Als antwoord op deze tendens dreigt de minister het wetsvoorstel ‘Bevorderen zorgcontractering’ in te dienen; een voorstel dat volgens het NIP de positie van de zorgverlener en die van de patiënt mogelijk gaat verslechteren. Het NIP ondersteunt deze ‘stok’ om contractering af te dwingen daarom niet.

Het NIP roept al jaren op om het voor aanbieders aantrekkelijk(er) te maken om een contract met een zorgverzekeraar aan te gaan. Verzekeraars zouden dus met een ‘wortel’ moeten komen:

  • met minder administratieve lasten,
  • met minder extra kwaliteitseisen,
  • met minder/geen budgetplafonds,
  • met meer ruimte voor gepaste zorg,
  • met meer ruimte voor betere tarieven,
  • en zeker niet met tarieven onder de kostprijs.

 

Overschrijdingen en misstanden? Laat het ons weten!

Nu de NZa een uitvraag heeft gedaan naar uw ervaringen met het contracteerproces (zie de oproep: Doe mee: NZa monitor contractering GGZ – 17 december 2019) wil het NIP graag de andere kant van het contracteerverhaal van u horen. Daarbij zijn wij met name geïnteresseerd in de afhandeling van eventuele overschrijdingen van contractueel overeengekomen omzetplafonds en/of terugvorderingen van ingediende declaraties op basis van onduidelijke afspraken. Meld dit bij het NIP.

Wij zijn benieuwd naar eventuele onduidelijkheden, onredelijke eisen, misstanden of onnodige administratieve ballast in het totale (bij)contracteer-traject. Dus zowel aan de ‘voorkant’ (contract aangaan) als de ‘achterkant’ (nakomen afspraken, controles, terugvorderingen). Graag weten wij wat er speelt!

Aan de hand van de meest bijzondere gevallen gaan wij het gesprek aan met verzekeraars.