Oproep: Zet je kennis en vaardigheden in om te werken aan een meer inclusieve samenleving

De dood van George Floyd op 25 mei 2020, in Minneapolis, USA, heeft een schokgolf teweeggebracht. Wereldwijd wordt er gedemonstreerd tegen geweld en tegen racisme, ook in Europa, ook in Nederland.

Racisme gaat in tegen de principiële gelijkwaardigheid van iedere mens ongeacht afkomst of huidkleur; gelijkwaardigheid is het grondbeginsel van Mensenrechten. De psychologische gevolgen van racisme zijn groot, zowel individueel -denk aan stress, zelfbeeld of cognitieve ontwikkeling-, als sociaal-maatschappelijk -de arbeidsmarkt, de samenleving.

Psychologen kunnen -als onderling diverse groep-, een rol spelen in het bestrijden van racisme. Als psychologen moeten we onze verantwoordelijkheid nemen door te kijken naar onze eigen vooroordelen, wortelend in een geschiedenis van kolonialisme en naar de invloed daarvan op onze praktijk.

We hebben als professionals de vaardigheden en kennis in huis om onze cliënten, instellingen, instituties en leiders te ondersteunen op weg naar een meer inclusieve samenleving.

 

Wat zeggen onze zusterorganisaties? Zie hun statements

Zie ook het NIP themadossier Mensenrechten en de Centrale werkgroep Mensenrechten en Psychologie en de Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie.