Onderzoek suïcide onder jongeren: inzet psychologische autopsie zeer waardevol

Vandaag verschijnt het verdiepende onderzoek ‘Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017’.

Voor het eerst in Nederland is psychologische autopsie toegepast om meer inzicht te krijgen en te te leren van deze droevige, zeer ingrijpende gebeurtenissen. De onderzoekers adviseren deze vorm van onderzoek in de toekomst structureel in te zetten.

In 2017 stierven 81 jongeren tussen 10 en 20 jaar door zelfdoding.

In opdracht van het ministerie van VWS deed een brede werkgroep, onder auspiciën van 113 Zelfmoordpreventie en onder leiding van psychiater Arne Popma, onderzoek onder de nabestaanden van deze jongeren. Het NIP zat in de begeleidingscommissie. In totaal zijn interviews gehouden met 104 ouders, broers en zussen, vrienden, docenten en hulpverleners van 35 jongeren.

Belangrijke conclusies zijn te lezen in de samenvatting (pdf). 63% van de jongeren waarvan de naasten hebben meegewerkt aan het onderzoek waren in beeld bij de zorg op moment van overlijden. Bij 17 jongeren was er sprake van één of meerdere diagnose(n) en bij 14 jongeren was er sprake van complexe problematiek.

Ouders waardeerden de individuele inzet van hulpverleners maar uitten kritiek op het systeem. De jongeren met complexe problematiek konden moeilijk passende zorg vinden en belandden daarbij vaak in een vicieuze cirkel van aanmelding, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzing. Ouders voelden zich vaak onvoldoende gehoord en betrokken bij de hulpverlening.

De onderzoeken doen aanbevelingen voor een netwerk-aanpak, waarbij hulpverleners, naasten en andere betrokkenen uit het leven van de jongeren samen acteren en met elkaar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg dragen. Ook scholen zijn belangrijk in het signaleren van psychische problematiek en het voorkomen van kopieergedrag na een suïcide.

Het toepassen van een psychologische autopsie na zelfdoding wordt gezien als een waardevol instrument om meer kennis te vergaren. Advies is dan ook dat dit in de toekomst structureel wordt georganiseerd bij zelfdoding door een jongere.

 

Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017. Een verdiepend onderzoek

Het gehele onderzoek en een publiekssamenvatting zijn te vinden via 113 Zelfmoordpreventie: Onderzoek Jongeren en Suïcide

Zie ook het Themadossier Suïcidepreventie op de website van het NIP