Nu ook corona-protocol voor de jeugdzorg

De partijen rondom de CAO-Jeugdzorg (FNV, CNV, FBZ en Jeugdzorg Nederland) hebben een corona-overeenkomst opgesteld over gezond en veilig werken.

In de overeenkomst staat onder meer dat jeugdhulpverleners zelf mogen bepalen of ze beschermingsmateriaal willen gebruiken.

Voor ziekenhuispersoneel waren al eerder protocollen en richtlijnen opgesteld over het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal, testmogelijkheden en regels rondom ziekmelden. Op 4 juni is onder druk van de vakbonden een handreiking voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pdf) voor al het zorgpersoneel tot stand gekomen. De corona-overeenkomst voor de jeugdzorg sluit daar naadloos op aan, maar bevat ook tal van arbeidsrechtelijke afspraken.

‘In een tijd dat het personeelstekort in de jeugdzorg zo groot is als nu en tegelijkertijd de maatschappelijke waarde eindelijk zo goed in beeld is gekomen, verwachten we dat daar ook iets tegenover staat. Jeugdzorgwerkers verzetten ondertussen namelijk wel structureel, in de hoogste staat van paraatheid en onder verzwaarde omstandigheden, vele uren overwerk. Daar is wat ons betreft echt meer voor nodig dan applaus’, aldus de vakbonden.

 

Raadpleging achterban

De FBZ stelt de afgevaardigden van verenigingen met leden in de jeugdzorg (waaronder het NIP) nog in de gelegenheid te reageren op het voorgenomen besluit van de overeenkomst. In de bijgevoegde notitie zijn de hoofdlijnen op een rij gezet. Reacties kunnen uiterlijk vrijdag 12 juni 2020 om 13.00 uur worden gestuurd aan bureau@fbz.nl.

 

Meer weten?