NIP: Tweede coronagolf vraagt ander beleid, interventies en communicatie

Psychologisch gezien was gedragsverandering tijdens de eerste coronagolf relatief eenvoudig. Mensen kunnen makkelijker kortdurend hun gedrag veranderen dan langdurig. Helemaal als er referentiekaders missen en het gevaar plotseling is en groot lijkt. We volgen dan van nature graag een ‘leider’. Inmiddels vragen we van iedereen zijn/haar gedrag langdurig aan te passen en dat vraagt ander beleid, interventies en communicatie.

‘Onbewuste factoren en situationele aspecten, zoals de omgeving, iemands emotie in het moment en de context zijn enorm bepalend voor gedrag in deze fase,’ zegt Bart Schutz, voorzitter van de sectie Sociale en Economische Psychologie NIP.

Deze week had de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer een gesprek met gedragsdeskundigen over het coronavirus. Het NIP heeft een position paper (pdf) aangeleverd voor dit gesprek. In de position paper staan 11+1 adviezen die ingaan op de drie meestgestelde vragen over naleving en het bereiken van mensen die niet meer mee willen doen. Bart Schutz:

De overheid dient het beleid en de communicatie nu te richten op relevantere motivaties voor diverse groepen, op emotionele en onbewuste breinprocessen, meer gebruik van digitale data en communicatietechnieken en het voorkomen van ‘hot states’ door bijvoorbeeld alcohol en samenkomsten.
Alleen door gedegen kennis van gedragsbeïnvloeding evenwichtig mee te nemen in de beleidscyclus kunnen we echt grip krijgen op het coronavirus.’